Por que educar en igualdade e diversidade?

Porque é o noso dereito, porque queremos a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, porque non queremos que ningunha persoa sexa marxinada polo seu xénero ou identidade sexual, porque queremos que a linguaxe visibilice a todo o alumnado, porque queremos dignificar a diversidade afectivo-sexual e de xénero, porque é necesario concienciar ao conxunto do alumnado, profesorado e familias, sobre a necesidades de convivir nun IES feminista e respectuoso con todas as diversidades.

25 de novembro

Felices de ter recoñecemento polo esforzo do noso alumnado na II edición do Concurso 25 de novembro

14F na diversidade

Acción desenvolta polo grupo de apoio ao alugando LGTBI Iguais na diversidade neste 14 de febreiro

8 de marzo de 2020

Mulleres en acción: exposición fotográfica das nenas e mulleres de Vilalonga


Contacta aquí

Escríbenos

igualdadeIESvilalonga@gmail.com

diversidadeIESvilalonga@gmail.com

Chámanos

886 159 137